Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Adaptační výlet 6. tříd

I letos jsme s šestými ročníky na tři dny vycestovali do krásného prostředí Moravského krasu, do kempu Tyršova osada v Jedovnicích. Účelem adaptačního pobytu je hlubší seznámení se dětí navzájem i s novými třídními učiteli a stmelení nových kolektivů. Když do školy chodím rád, mnohem lépe se mi i učí.

Co jsme všechno za ty tři dny zažili?

Hráli jsme hry zaměřené na prolomení ledů a podporující dobré vztahy a spolupráci. Každá třída měla program se školní psycholožkou. Počasí nás trošku víc zatlačilo dovnitř, tak jsme zažili i zábavný večer Horníkova má talent. Tvořili jsme třídní trika, užili si výlet na Rudické propadání, napsali dopis sám sobě v deváté třídě, zvládli noční stezku odvahy (ze které si děti odnesly kromě zážitku překonání svého strachu i motivační zamyšlení). Poslední dopoledne jsme strávili ohlédnutím se za intenzivním společným časem a povedenou aktivitou, ze které každý odcházel s mnoha šňůrkami na zápěstí - ty vyjadřovaly konkrétní ocenění a poděkování od kamarádů i pedagogů.

Pobyt jsme si moc užili a věříme, že svůj účel naplnil.

 

 

 

Mgr. Jiřina Juřičková


Aktualizace 20.09.2022, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.