Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Hmyzí hotely

V pracovních činnostech žáci během roku pracovali se dřevem, kovem i plastem. Co takhle zhotovit výrobek a všechny dovednosti spojit? Výborný nápad! Sestrojíme hmyzí hotel a umístíme ho na školní pozemek, aby se měli hmyzáci kde usídlit.

Tak hezky popořádku. Nejprve žáci promysleli, jak takový hmyzí hotel vypadá, co musí splňovat a jaký materiál musí použít. Další úkol, který museli splnit, byla technická dokumentace (nejprve návrh, pak technický výkres) a mohli se pustit do práce. Při práci si zdokonalili svoje pracovní dovednosti a s dalšími se seznámili (použití aku vrtačky, aku šroubováky a sešívačky). Nakonec hotel vyplnili přírodním materiálem.

Dvanáct hmyzích hotelů je rozmístěno na školním pozemku. Jejich výrobu, zhotovení a využití žáci prezentovali před odbornou porotou, která zhodnotila funkčnost a estetický vzhled hotelu. Přijďte se podívat na práci žáků 6. ročníků.

 

 

PaedDr. Eva Marvanová


Aktualizace 29.06.2022, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.