Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Chemie od dětí a pro děti

Děsivý předmět! Takový přídomek má chemie v očích žáků základní školy. Když ale učíte chemii na dobré škole a se skvělými dětmi, pak se i tak málo oblíbené učivo může změnit na fantastickou cestu do pohádky nebo do poučné říše kouzel.

Žáci 9.V si pro mladší žáky z prvního stupně dobrovolně a bez přemlouvání připravili blok jednoduchých chemických pokusů, které napasovali na příběhy z pohádek nebo z kouzelnické školy v Bradavicích. Příběh, který deváťáci vyprávěli, děti zaujal a běžně používané a málo nebezpečné chemické látky nebo dokonce potraviny se v jejich pohádkové laboratoři měnily v kouzelné lektvary, vybuchující sopky, bublající směsi, barevný déšť a cestující oheň. Děti se navíc mohly podílet na přípravě a průběhu pokusů, což dodávalo celé aktivitě rozměr navíc a myslím, že se do budoucna můžu těšit na skupinu nadšených studentů chemie.

Můj velký dík patří všem žákům třídy 9.V a také třídním učitelkám z prvního stupně, které se mnou tuto atrakci realizovaly. No a v neposlední řadě také ostatním učitelům, které jsem připravila o třídy, případně o nervy. Tak zase za rok :)

 

 

Mgr. Ivana Macíková

 


Aktualizace 29.06.2022, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.