Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Vyhlášení nejlepších žáků líšeňských škol

Městská část Brno-Líšeň tradičně oceňuje vybrané žáky svých škol. Slavnostní předávání cen probíhá v obřadní síni na zámku v Líšni. Z rukou paní místostarostky Kremitovské a pana místostarosty Příborského dostali i letos žáci krásné ceny. Za tento školní rok to byli tito naši žáci:

  • Jan Přibyl, 3. A - vítěz celorepublikového Matematického klokana,

  • Sophie Curran, 8. V - republikové finále v atletice i soutěže hlídek mladých zdravotníků - skvělý prospěch,

  • Veronika Uherková, 9. V - skvělý prospěch, práce pro třídu a pro školu, zorganizování školního plesu (skvělé manažerské dovednosti).

Gratulujeme nejen těmto šikovným žákům a přejeme všem krásné prázdniny.

 

 

Mgr. Roman Burda, ředitel školy

 


Aktualizace 24.06.2022, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.