Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Požární ochrana očima dětí

Rovněž v letošním roce se účastní žáci sedmých tříd výtvarné soutěže vyhlášené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedná se již o 48. ročník a na naší škole má účast našich žáků bohatou tradici. Téma jsme využili k tomu aby se žáci blíže seznámili s těžkou, velmi zodpovědnou a prestižní prací hasičských záchranných sborů při živelných katastrofách.

Ke své tvorbě přistupovali všichni žáci velmi zodpovědně a bylo velmi těžké vybrat výtvarné práce, které nás budou reprezentovat. Podívejte se na desítku nejlepších.

 

 

Mgr. Marie Petrová

 


Aktualizace 07.03.2022, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.