Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Nový předmět výuky na ZŠ Horníkova

Od letošního školního roku mohou žáci osmých tříd navštěvovat povinně volitelný předmět Svět médií. Přihlásilo se do něj několik odvážlivců, kteří každý týden pracují na různorodých tématech. Připravují rozhovory se zaměstnanci školy, dělají studentské ankety a píší o tom, co je zajímá. Svou práci konzultují s učitelem i spolužáky a zdokonalují své žurnalistické dovednosti. Výsledky jejich intenzivní práce a nasazení si můžete přečíst, prohlédnout či poslechnout na samostatném webu. Na tomto místě se budou shromažďovat rovněž výsledky žákovské kreativity, které vznikly v ostatních předmětech.

Žáci se v předmětu zdokonalují ve svých komunikačních dovednostech i v práci s počítačem. Kromě toho se dozvědí leccos dalšího ze světa současných médií. Rozebíráme aktuální mediální sdělení, věnujeme se sociálním sítím, ukazujeme si fake news a nevyhýbáme se ani vztahu médií a politiky.

 

 

Mgr. Jiří Starý

 


Aktualizace 03.12.2021, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.