Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Říjen nabitý zážitky ve 2.A

V měsíci říjnu se děti z 2.A neměly šanci nudit. Pokračovaly v pravidelném plaveckém výcviku, který si zamilovaly. Naučily se spoustu nových plaveckých dovedností a zažily i hodně zábavy a radosti.

V pátek 8. 10. se děti vypravily na výlet na farmu v Podolí. Tam se seznámily s jejími obyvateli a pozorovaly je v jejich domácím prostředí. Měly možnost vidět i pana kováře při péči o kopyta koně, paní majitelka zase žáčkům předvedla dojení krávy. Nejvíce pozornosti děti věnovaly malému býčkovi, který byl velice přítulný. Děti si ho mohly pohladit a podrbat.

Ve středu 13. 10. proběhl ve třídě projektový den s mazlíčky. Ve třídě nám přibyli noví „žáci“ – morčátko a křeček. Ostatní mazlíčci, pro které by byl pobyt ve škole náročný, zůstali raději doma. Nepřišli jsme však o ně. Představili se nám na přinesených fotografiích a videích. Téma se prolínalo celým vyučováním – v ČJ si děti mazlíčky představily a pověděly si, jak se o ně starají. Nechybělo mazlení s morčátkem. V matematice nás navštívil děda Lesoň a děti s ním měřily síly zvířat. V hodině čtení si zase děti četly o zvířatech a zjišťovaly o nich zajímavosti. Kolíčkováním pak ověřovaly, jak čtenému porozuměly. V Aj si s paní učitelkou Susan povídaly také na toto téma. Bylo to moc prima vyučování.

V druhé půlce října se děti vypravily na první společnou návštěvu knihovny. Paní knihovnice jim vysvětlila, jak jsou knihy v knihovně označeny a uloženy. Děti se dozvěděly, co je potřeba udělat, když si budou chtít nějakou půjčit. Na chvilku se ponořily do kouzelného světa pohádek, příběhů a básniček. Věřím, že se touto návštěvou jejich zájem o čtení ještě více prohloubil.

 

 

Mgr. Lenka Pohlová

 


Aktualizace 25.11.2021, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.