Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Déšť - Brno - děti

"DÉŠŤ - BRNO - DĚTI" je název výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Magistrát města Brna, odbor životního prostředí a ZUŠ Pavla Křížkovského v Brně.

Cílem tématu této výtvarné soutěže bylo zvýšit u žáků povědomí o přínosech zachytávání srážkové vody a jejím následným hospodařením v městské krajině. O možnostech hospodaření ze srážkovou vodou jsme si povídali se žáky 7.V, a oni se poté pokusili své myšlenky přenést do výtvarné podoby. Podívejte se!

Mgr. Marie Petrová

 

 


Aktualizace 19.10.2021, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.