Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Soutěž Babylon

Všechny 5. ročníky se během února účastnili soutěže Babylon, která měla prověřit jejich čtenářskou gramotnost.

Všech 10 úkolů, na které měli 45 minut, se týkalo naší brněnské zoologické zahrady. Díky nim se žáci mohli dozvědět i spoustu zajímavostí nejen o zvířatech, ale také o zahradě samotné. Součástí byla i mapa celé zoo, podle které se museli soutěžící orientovat, aby správně zodpověděli první úkoly. Z celkových 37 bodů se úspěšným řešitelem stal každý, kdo dosáhl alespoň 26 bodů. Z pátých tříd Babylon úspěšně vyřešili:

  • Minářová Klára, 5.A - 30 bodů

  • Malá Sophie, 5.A - 28 bodů

  • Koukal Vojtěch, 5.B - 27 bodů

  • Nicolas Alexandre, 5.C - 27 bodů

  • Slámová Adéla, 5.C - 26 bodů

  • Poláková Stela, 5.C - 26 bodů

  • Kratěnová Sofie, 5.A - 26 bodů

 

 

Mgr. Kateřina Opělová


Aktualizace 05.03.2020, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.