Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Pravěk a středověk v 5.C

V pátek 25. 10. dětem v 5.C zpestřily výuku vlastivědy dvě studentky archeologie MU v Brně povídáním o pravěku a středověku.

V první části se děti dozvěděly, jaká je pracovní náplň archeologa. Studentka dětem přiblížila nejzajímavější pravěké lokality v Brně a okolí. Druhá část nás přenesla do středověku. Proč lidé stavěli hrady? Jak se oblékali? Co dobrého si tehdy mohli uvařit? To vše už naši páťáci vědí.

Děti si s velkým zájmem prohlížely kamenné nástroje, šperky, nádoby a další předměty, které s sebou studentky přinesly na ukázku. O tom, že se dětem netradiční vlastivěda líbila, svědčil potlesk, kterým byly studentky na závěr odměněny.

 

 

Lenka Boučková

 


Aktualizace 03.11.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.