Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Jednoduché pokusy v chemii

Výbuch, pokus, hoření. To jsou odpovědi na otázku, co si žáci představí pod pojmem chemie. V našich hodinách nic nevybuchuje, ale jednoduché pokusnictví poznali žáci osmých ročníků již v prvních několika hodinách chemie. Kromě hoření hořčíku a přípravy heterogenních směsí mohli pozorovat také sublimaci suchého ledu. Deváťáci si zase ověřili, které látky obsahují uhlík.

 

 

Mgr. Ivana Macíková

 


Aktualizace 22.11.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.