Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Exkurze ve sběrném dvoře

Začátkem listopadu jsme v rámci environmentální výuky s třídou 7.A navštívili sběrný dvůr FCC Česká republika, s.r.o., Líšeňská 35. Shlédli jsme zajímavou videoprojekci o odpadech a vydali se do provozu. Zajímavá byla prohlídka třídící linky, zpracování starého papíru lisováním a balíkováním. Naše návštěva byla zakončena v coolcentru doplňujícími informacemi od naší průvodkyně a otázkami z řad žáků.

Z exkurze jsme si odnesli cenné informace týkající se tříděného odpadu i drobné upomínkové dárečky.

 

 

Mgr. Marie Petrová

 


Aktualizace 20.11.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.