Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Ohlédnutí za besedou Máme doma prvňáčka

V úterý 24. 9. se ve škole i přes náročný odpolední čas sešlo kolem 15 rodičů, kteří se s velkým zájmem účastnili besedy Máme doma prvňáčka. Mluvili jsme především o adaptaci dětí na novou situaci, o různorodých projevech zvykání si, které mohou u svých dětí vnímat, o možnostech podpory dětí a řešení případných potíží. Povídali jsme si o tom, proč v první třídě, co řekne paní učitelka, je v očích dítěte "svaté", proč tak často slyšíme, že nejlepší jsou ve škole přestávky, různé příběhy ze školy, které dávají rodičům nahlédnout do dětské duše. Zazněly náměty k domácímu režimu, domácí přípravě, trávení volného času dětí, nástin příčin školních neúspěchů. A také jedna důležitá věc: pokud vše probíhá v klidu a s úsměvem, hned dnes děti i sebe upřímně pochvalme!

 

Leták ve formátu PDF

Mgr. Jiřina Juřičková


Aktualizace 26.09.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.