Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Sběr kaštanů

K podzimu na naší škole neodmyslitelně patří sběr kaštanů. I v letošním roce se žáci (především z 1. stupně) přičinili o to, že se zvěř v Křtinském polesí bude mít celou zimu dobře (viz tabulka č. 1). Lesníci si postupně odvezli téměř 4 000 kg kaštanů a pečiva. Na nejaktivnější žáky čeká tradiční výlet. Kam to bude? To je pro nás každý rok velká neznámá. A kdo se může těšit? (viz tabulka č. 2).

 

Tabulka čís. 1

Třída

Nasbíráno kg

Nejaktivnější žák  ve třídě

1.A

282

Lejska (142)

1.B

212

Knyttlová (52)

1.C

239

Tesařová (68)

2.A

458

Kyncl (188), Pešková (135)

2.B

532

Šiška (122)

2.C

346

Krahulcová (246)

3.A

257

Dušek (107)

3.B

32

Gajdová (23)

3.C

130

Hamerník (50)

4.A

394

Butorová (138), Jones (107)

4.B

109

Zámečník (70)

5.A

193

Zajíček (160)

5.B

97

Koukal (75)

5.C

443

Špaček (206), Kotouček (107)

6.A

28

Dunár (18)

6.B

29

Mikloda (12)

6.V

16

Suda (8)

7.A

15

Čoupek (15)

7.V

2

Škil (2)

8.A

67

Mračková (48)

8.B

0

---

8.V

0

---

9.A

0

---

9.V

0

---

CELKEM

3 881

---

 

Tabulka čís. 2

 Třída

 Nejlepší sběrači

100 kg a více

1.A

Lejska – 142

2.A

Kyncl – 188, Pešková – 135

2.B

Šiška - 122

2.C

Krahulcová - 246

3.A

Dušek - 107

4.A

Butorová – 138, Jones - 107

5.A

Zajíček - 160

5.C

Špaček – 206, Krahulcová - 107

50 kg a více

1.A

Zlomek - 61

1.B

Knyttlová - 52

1.C

Coufal – 67, Knyttl – 52, Tesařová - 68

2.A

Florian - 69

2.B

Musil – 64, Kubová – 52, Přikrylová - 50

2.C

Bůbela - 60

3.C

Hamerník - 50

4.A

Frantíková - 50

4.B

Zámečník - 70

5.B

Koukal 75

 40 kg a více

1.B

Kolouchová - 43

2.B

Šotlíková – 45, Bačíková – 41, Hasoň - 41

3.A

Lang - 43

3.C

Kolouchová - 42

4.A

Bačíková - 41

5.C

Dužíková - 42

 

Mgr. Květoslava Hasoňová

 


Aktualizace 19.11.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.