Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Poděkování za spolupráci při výuce na dálku

Rád bych na tomto místě poděkoval všem žákům, rodičům, dalším rodinným příslušníkům, pedagogům, asistentům i provozním pracovníkům, kteří se s námi účastní přímo či nepřímo výuky na dálku. Pro všechny z nás tato forma výuky přináší nové starosti, ale i možnosti a také rozvoj nových dovedností.

Je to nová výzva, se kterou se statečně pereme. V mnoha případech si troufnu říci, že už i kamarádíme. Na obou stupních naší základní školy učíme nejen formou zasílání úkolů na týden dopředu, ale učitelé jsou ve spojení s žáky i formou videokonferencí, kde se nejen vysvětluje učivo, ale dává se i prostor pro setkání s kamarády, která nám všem v těchto dnech opravdu chybí a dětem obzvlášť. Řada učitelů má založeny on-line třídy, kde se shromažďují úkoly, řešení, materiály, odkazy atd. "On-line" pracují se žáky asistenti pedagoga i školní psycholog. Nabízíme videokonference pro konverzaci v anglickém jazyce dvěma našimi rodilými mluvčími. Řada učitelů má i individuální konzultace. Žáci také sami hodnotili svoji práci na dálku. A učitelé na jeho základě zpracovali zpětnou vazbu pro žáky ze svého pohledu.

Na výuku na dálku si začínáme zvykat a ze zpětné vazby od žáků je vidět, že i oni situaci zvládají velmi dobře.

Těšíme se na setkání s našimi žáky v květnu, tak jak je aktuálně plánováno. Škola je připravena jak z venku, tak zevnitř.  Úspěšně dokončujeme rekonstrukci školy, uklízíme, dezinfikujeme. Patří se poděkovat stavební firmě Syner-Unistav, Magistrátu města Brna, ÚMČ Brno-Líšeň a dalším firmám, které se podílely na hladkém průběhu rekonstrukce i vám všem za trpělivost s omezeními, které doprovázely opravu školy.

Přejeme všem pevné zdraví, úsměv na rty a brzo zase u nás na viděnou :o)

 

 

Mgr. Roman Burda, ředitel školy


Aktualizace 18.04.2020, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.