Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Logická olympiáda pro předškoláky

V pondělí 11. 11. 2019 se konala již tradičně na naší škole Logická olympiáda pro předškoláky. Letos se jí zúčastnilo 14 dětí z mateřských škol.

Děti byly rozděleny na dvě skupiny a každá pracovala ve své třídě pod vedením paní učitelky. Soutěž probíhala ve dvou kolech, kde každé trvalo 15 minut. Mezi nimi měly děti krátkou přestávku na odpočinek a na posilněnou.

Po spočítání bodů následovalo za účasti ředitele školy a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň slavnostní vyhodnocení pěti nejlepších luštitelů, kteří dostali pěkné ceny. Všechny děti pak obdržely malou odměnu na památku. Děkujeme všem rodičům za účast a dětem za velkou snahu při práci.

 

 

Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Pavlína Baláková


Aktualizace 12.11.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.