Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Národní testování 9. tříd

V rámci celorepublikového testování a přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ zajistila naše škola pro žáky 9. tříd SCIO testy Stonožka. Jedná se o testy z předmětů český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk. Testování probíhalo formou on–line v aplikaci ScioDat. Každý žák získal podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Testy proběhly na naší škole v listopadu 2018 v dopoledních hodinách.

Rozvržení testů:

  • Obecné studijní předpoklady – 60 úloh – 60 minut.

  • Matematika – 30 úloh – 60 minut.

  • Český jazyk – 40 úloh – 45 minut.

  • Anglický jazyk (SCATE) – cca 40 úloh – cca 45 minut.

Cena testů: 105 Kč (ČJ, M, OSP) nebo 175 Kč (ČJ, M, OSP, AJ).

 

 

Mgr. Hana Pavlíčková, výchovná poradkyně


Aktualizace 15.12.2018, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.