Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Akce pro naše deváťáky

Jako každý rok i letos mají naši deváťáci napilno. Naše škola pro ně pořádá spoustu akcí, které by jim měly pomoci při výběru střední školy a především při pozdějším uplatnění na vybrané škole.

Jejich nabitý program začal letos v září návštěvou Úřadu práce na Vojtově ulici v Brně, kde měli možnost prostudovat charakteristiky různých učebních a maturitních oborů a seznámit se s typy středních škol.

Program pokračoval v září třídenní akcí Na zkušenou, kde si mimo domov vyzkoušeli rozmanité profese a odkud si odnesli spoustu zážitků.

Na začátku října pak mohli na akci Den řemesel obdivovat učitele a žáky SŠ tradičních řemesel (ulice Střední), kteří na naší škole přiblížili několik učebních i maturitních oborů ze svého studia. Tato akce se setkala s velkým ohlasem.

Celé 1. pololetí v rámci předmětu Volba povolání objevují žáci 9. tříd brněnské i mimobrněnské střední školy a díky návštěvám zástupců některých škol ve vyučování mají možnost osobní konzultace s nimi. Své znalosti pak zúročí na Veletrhu středních škol, který se uskuteční od 22. 11. do 24. 11. na brněnském výstavišti. Zde se mohou již cíleně seznamovat s vybranými školami.

Všechny akce pro naše deváťáky pak vyvrcholí schůzkou rodičů a žáků 9. tříd a zástupců SŠ, která se bude konat 8. 1. 2019 v 17 hodin v jídelně školy. Kdo si nevybral na Veletrhu středních škol, jistě se rozhodne na tomto setkání.

Držíme deváťákům pěsti, aby toto vše zúročili při správném výběru SŠ!

 

 

Mgr. Hana Pavlíčková, výchovná poradkyně


Aktualizace 15.12.2018, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.