Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Den gentlemanů

Ve čtvrtek 15. 11. proběhl ve třídách 4.B a 4.C "Den gentlemanů". Začátkem týdne se na něj žáci teoreticky připravili vypracováním referátů o etiketě. Po ujasnění zásad slušného chování zbývalo "hodit se do gala" a zmíněný den mohl proběhnout.

Chlapci obdrželi kartu gentlemana, do které za své slušné a galantní chování dostávali od děvčat nálepky. Děvčata se tohoto nelehkého úkolu zhostila velice zodpovědně. Všichni hoši se snažili, ve 4.B jeden z nich překvapil dívky i květinou.

Vyučování proběhlo v příjemné atmosféře. Etiketa prostupovala českým jazykem, matematikou, v hudební výchově se děti naučily společenský tanec waltz a ve výtvarné výchově vyrobily z papíru smoking.

Vše vyvrcholilo vyhlášením největšího gentlemana třídy. Ve 4.C byl výsledek tak těsný, že byli vyhlášeni nejlepšími dokonce dva. Všichni jsme si tento den skvěle užili.

 

 

Mgr. Lenka Pohlová, Mgr. Kateřina Opělová


Aktualizace 15.12.2018, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.