Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Týden plný angličtiny se zahraničními studenty na ZŠ Horníkova

Jako každý rok, i letos jsme se zapojili do programu EDISON a pozvali zahraniční vysokoškolské studenty na týden k nám do školy. Přijeli k nám stážisté z Ruska, Kazachstánu, Gruzie, Albánie, Iráku a Brazílie. Všichni žáci se se studenty seznámili již první den na slavnostním zahájení v tělocvičně.

Žáky 1. stupně navštívili stážisté v hodinách ve 3 členném týmu, krátce představili svou zemi, hráli si hry a zpívali písničky. Z těchto hodin si vždy naši hosté dojatí odnášeli od dětí plno obrázků, vlajek a dárečků. Na 2. stupni představovali stážisté své země individuálně, jednu až dvě vyučovací hodiny. Promítali prezentace, pouštěli videa, řešili kvizy, učili se cizím jazykům a písmům.

Vyvrcholením celého týdne bylo páteční představení v jídelně na pódiu. Každý stážista byl patronem jedné třídy a ve čtvrtek si připravili vystoupení ve formě národního tance, zpěvu, bubnování a podobně. V pátek svá vystoupení, charakterizující zemi daného stážisty, předvedli celé škole. Bylo to dojemné a zábavné rozloučení s našimi hosty.

Těšíme se zase na příští rok, byl to pro všechny žáky i učitele obohacující týden plný angličtiny (i ruštiny) a zajímavých informací o zemích blízkých i vzdálených.

Děkujeme hostitelským rodinám, které stážisty ubytovaly. A vzhledem k tomu, že některé rodiny ubytovávají opakovaně, věříme, že je to i pro rodiny podnětný a nezapomenutelný týden.

 

 

Mgr. Zuzana Kruťová


Aktualizace 12.10.2018, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.