Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Environmentální výchova v terénu

Ve středu 31. 10. 2018 nám od rána krásně jako na objednávku svítilo sluníčko a žáci sedmých ročníků vyrazili postupně ve dvou skupinách na výuku do terénu. Jednalo se o výukový program s názvem "LES NEBO PASEKA?" pod záštitou neziskové organizace Forest Stewardship Council, jejímž úkolem je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů.

Náš dopolední program byl zaměřen na české lesy a především les v blízkosti naší školy, tzn. lesy na Velké Klajdovce (tzv. Hádecká planinka) a žákům se společně s lesníkem Alešem věnovala i lesní pedagožka Katka.

Mgr. Marie Petrová