telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Sportovní odpoledne ve školní družině

Poslední zářijový týden nás vylákalo příjemné počasí ke společnému sportování na školním hřišti, kam se školní družinou pravidelně za tímto účelem chodíme.

Pan vychovatel Kučera si pro děti připravil oblíbené pohybové hry.  Všichni si mohli si vyzkoušet například postřeh, ale i fyzickou zdatnost, protože úkoly se střídaly v rychlém tempu. Nikoho neodradily ani drobné neúspěchy, naopak, plné nasazení bylo samozřejmostí. Dobrá nálada provázela celý průběh sportovního zápolení.

Na přiložených fotografiích se o tom můžete přesvědčit.

J. Peloušková