telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Exkurze do památníku Osvětim-Březinka

Dne 18. října 2017 se vypravili žáci 9. A a 9. B a část žáků z osmého ročníku na exkurzi do památníku Osvětim – Březinka.  Dlouhou cestu žákům zpestřilo poutavé vyprávění průvodce – pana Tomáše Kryla. Před samotnou exkurzí se žáci v hodinách dějepisu problematice holokaustu věnovali, proto byli zvědaví, jak vypadají místa, kde zahynulo tolik nevinných lidí.

Úryvek z reflexe žáka 8. B - M. Mitrengy (zkráceno):

"… toto místo bylo bezesporu peklem na zemi … můžeme zde vidět a uvědomit si, co je jeden člověk schopen udělat druhému. Dívat se na fotografii někoho, kdo musel zemřít, protože mu nebyl osud nakloněn, ve mně vyvolalo zvláštní pocit. Byl to pocit úzkosti a zároveň vděčnosti, že mě nestihl tak hrozný osud, jako právě stihl všechny ty, co byli na tomto místě… od návštěvy Osvětimi a Březinky si tak nějak více vážím života a svobody, kterou mám."

 

 

Mgr. Květoslava Hasoňová


Aktualizace 02.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace