telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Veselý týden - středa

Jedna z nejúspěšnějších akcí, kterou žákovský parlament každoročně pořádá pro své spolužáky, je VESELÝ TÝDEN. A protože byly pololetní známky již zapsány, mohlo celé to veselí proběhnout v týdnu od 22. do 26. ledna 2018.

Středa - historický den

Cicero napsal, že historie je učitelkou života. A abychom se poučili, pozvali jsme ve středu do školy nejrůznější historické osobnosti. A tak se mezi námi objevilo mnoho královen a králů (někteří právě pasovali svoje zbrojnoše na rytíře), bojechtivých Vikingů a rytířů, pirátů, poutníků ... I pračlověka jsme potkali, bohužel bez mamuta. Nejvíce se do akce zapojili žáci z prvního stupně, kteří si kladli otázku: "Vyhraje moje třída soutěž o nejaktivnější třídu veselého týdne?"

Mgr. Květoslava Hasoňová
koordinátorka žákovského parlamentu Horníci