telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Veselý týden - úterý

Jedna z nejúspěšnějších akcí, kterou žákovský parlament každoročně pořádá pro své spolužáky, je VESELÝ TÝDEN. A protože byly pololetní známky již zapsány, mohlo celé to veselí proběhnout v týdnu od 22. do 26. ledna 2018.

Úterý - EKO den

V úterý naši žáci dokázali, že věci, které někteří považují za nepotřebné, dokážou dál využít. Kostýmy si totiž vyrobili z krabic, kartonů, ruliček od toaletního papíru, bublinkové fólie, z rozbitého stínítka lustru, z vršků, PET lahví, papírových i igelitových pytlů. Pěkné a zajímavé kostýmy tak tentokrát vyrobili ze zdánlivě nepotřebného.

Mgr. Květoslava Hasoňová
koordinátorka žákovského parlamentu Horníci