telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Laboratorní dopoledne v učebně chemie

Elektrická energie z ovoce, hoření hořčíku, zubní pasta pro slony nebo určování kyselosti a zásaditosti roztoků pomocí červeného zelí. To byla témata pokusů, které si žáci osmých a devátých ročníků vyzkoušeli v chemické laboratoři doslova "na vlastní kůži". Při sérii několika jednoduchých experimentů mohli v praxi uplatnit získané vědomosti nejen z chemie, ale v rámci mezipředmětových vztahů také z fyziky a přírodopisu. Částečně jsme zabrousili také do ekologie a k trvale udržitelnému rozvoji.

V učebně chemie se v průběhu laboratorního dopoledne vystřídali žáci osmého i devátého ročníku, proto jsem pokusy koncipovala tak, aby odpovídaly úrovni znalostí a dovedností obou věkových skupin.

Na prvním zastavení si žáci vytvořili nasycený roztok jodidu, který v kombinaci s peroxidem vodíku a jarem reaguje bouřlivě za vzniku obrovského množství pěny. V chemickém žargonu vyrábí zubní pastu pro slona. Pokus je efektní, relativně bezpečný a osvěžuje znalosti z oblasti termochemie. Kromě obrázku si můžete prohlédnout i krátké video.

Druhá zastávka patřila filtraci a specifickým vlastnostem uhlíku. Žáci sestavili filtrační aparaturu a zkoušeli za pomoci živočišného uhlí "odbarvit" červené víno.

Třetí pokus měl žákům přiblížit elektrochemii a trvale udržitelný rozvoj. Pomocí dvou elektrod a citrusů se snažili získat alespoň malou část elektrické energie.

Ekologie, ochrana vodních zdrojů, povrchové napětí kapalin a proč je důležité zacházet s vodou jako s pokladem. To si žáci vyzkoušeli na čtvrtém zastavení. Můžete to vidět i na krátkém videu.

Pátá zastávka byla přímo v laboratoři a sloužila k osvěžení práce s plynovým kahanem. Zapálení hořčíku je velmi efektní pokus, při kterém se žáci stávají kouzelníky a z kusu šedého kovu "vyčarují" světlici.

Poslední zastavení posloužilo k ověření kyselosti a zásaditosti roztoků. Chemicky lze využít lakmusový papírek, z ekologického hlediska stejně poslouží odvar z červeného zelí.

 

 

Více fotografií (a ve větší velikosti) z laboratorního dopoledne si můžete prohlédnout v níže přiloženém fotoalbu.

Mgr. Ivana Macíková