telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Recyklohraní aneb Ukliďme svět

Více než deset let se tento projekt snaží o ekologickou osvětu dětí a mládeže tak, aby se třídění a recyklace stala samozřejmostí jejich života.

Do konce měsíce ledna měli žáci 7.A splnit již druhý úkol tentokrát s názvem "Krok za krokem". Žáci měli za úkol zmapovat ve své městské části a nejbližším okolí rozmístění sběrných dvorů a červených kontejnerů do nichž se bezplatně odkládají drobné elektrospotřebiče jako jsou kalkulačky, mp3-přehrávače, nabíječky, elektrické šňůry, fény, žehličky, holící strojky.... poté byl úkol odeslán vyhlašovateli akce.

Vypracované mapy jsme vhodně umístili nad červené popelnice ve vstupní hale naší školy.

Mgr. Marie Petrová