telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Soutěž v anglickém jazyce na 1. stupni

Dne 19. února 2018 proběhla na 1. stupni naší školy soutěž v anglickém jazyce. Třídních kol soutěže se zúčastnily všechny děti  2. - 5. ročníku. Nejúspěšnější žáci z každé třídy předvedli své komunikační dovednosti při rozhovoru s porotou, která byla složena z vyučujících AJ. Děti byly velmi šikovné a prokázaly, že své znalosti, nabyté nejen v hodinách angličtiny, umí využít v praxi.

A jaká jsou jména vítězů?

2. ročník – Eliška Ličmanová, 2.A

3. ročník – Vojtěch Koukal, 3.B

4. ročník – Michal Dadák, 4.A

5. ročník – Magdaléna Letochová, 5.A

Nejlepší žáci z každého ročníku postupují do městského kola soutěží English Star a English Jungle, kde budou jistě dobře reprezentovat naši školu.

 

 

Mgr. Lenka Plšková
 


Aktualizace 26.02.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace