telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Školní družina na bruslích

Ve čtvrtek 22. 2. jsme se s dětmi ze školní družiny vypravili na ledovou plochu v nedalekém Salesiánském středisku. Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří nás doprovázeli a také asistentkám Nikol Klimešové a Kristýně Škardové, které neváhaly pomoci s organizací. Podařilo se nám připravit děti na bruslení v rekordním čase. Všichni si hodinku sportování patřičně užili a nevadilo jim ani obzvlášť mrazivé počasí. Akci si rádi zopakujeme, pokud nám to počasí umožní.

J. Peloušková