telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Angličtina - maturita nanečisto

Tento týden měli naši osmáci a deváťáci možnost vyzkoušet si nanečisto anglickou část maturity - poslech a čtení s porozuměním. V poslechové části všichni uspěli. Porozumění a práci s textem zkoušeli pouze deváťáci. Přesto, že čas byl omezen délkou vyučovací hodiny, větší část žáků byla úspěšná.

Také žáci výběrové šesté a sedmé třídy tento týden nezaháleli. Vyzkoušeli si dvě části mezinárodně uznávané zkoušky úrovně A1 - KET. Cílem bylo nejen zmapovat aktuální jazykovou úroveň žáků, ale i nácvik zkouškové situace, kdy je na velký počet úkolů omezený časový limit a je nutná vysoká koncentrace.

Žáky čekají ještě dvě takové příležitosti. První bude příští týden školní soutěž v anglickém jazyce. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou reprezentovat školu v městském kole.
Díky naší spolupráci s autorizovaným centrem pro zkoušky Cambridge English poté ještě bude žákům nabízena možnost vyzkoušet si dané testy nanečisto. Budeme Vás průběžně informovat.

 

Mgr. Hana Sikorová


Aktualizace 26.01.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace