telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Prvouka jinak aneb jaké povolání mají naši rodiče

Již druhá hodina prvouky probíhala v 1.A jinak. Role učitele se zhostila paní Eva Cacková (eva melo), která děti seznámila se svým povoláním fotografky. Ukázala nám, jak se dělá camera obscura, jak vypadal film a fotografie dřív, jak vypadá fotoaparát uvnitř. Dále nám ukázala pomocí prizmatického hranolu modelaci světla. Přidala i pár tipů, jak fotit. Na závěr nás všechny společně vyfotila. Hodina byla pro děti zajímavá a poučná. Velmi ji za sebe i za děti děkuji, že k nám přišla a věnovala nám svůj čas.

 

 

Mgr. Ivana Bartoňová
 


Aktualizace 22.02.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace