telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Schůzka rodičů a žáků devátých tříd se zástupci středních škol

V úterý 16. 1. 2018 se na naší škole konala akce pro rodiče a žáky 9. tříd s výchovnou poradkyní a zástupci středních škol. Schůzka byla velmi důležitá, neboť rodiče na ní obdrželi podrobné informace o průběhu přijímacího řízení v letošním školním roce a třídní učitelé jim zde předali vyplněné zápisové lístky.

Akce se konala v jídelně školy, kde se žáci i rodiče setkali s pozvanými zástupci středních škol. Po slavnostním zahájení panem ředitelem se rodiče i žáci dozvěděli od výchovné poradkyně všechny důležité informace o přijímacím řízení a vyplňování přihlášek. Poté se jim představili zástupci pozvaných středních škol a prezentovali studium na svých školách. Na konci schůzky zbyl čas také na dotazy ohledně přijímacích zkoušek i samotného studia na středních školách. Zhruba po hodině popřála výchovná poradkyně všem žákům hodně štěstí při přijímacím řízení a všichni se začali rozcházet.

Všem žákům 9. tříd přejeme při přijímacích zkouškách hodně úspěchů!

 

 

Mgr. Hana Pavlíčková, výchovná poradkyně


Aktualizace 18.01.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace