telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Letošní turistický pochod se opět vydařil

Krásný sobotní den přivítal stovky dětí s rodiči na tradičním turistickém pochodu, který organizují čtyři školy Sítě brněnských otevřených škol a další organizace. Naše ZŠ a MŠ Horníkova je jednou z nich.

V letošním roce vedla 12 km dlouhá trasa z Útěchova na Babí lom až do Lelekovic. Ceska vedla lesem plným hub, do kopce i z kopce, po skalách i lesních pěšinách. Na trase čekala návštěvníky řada stanovišť s úkoly nebo autobus městské policie či taneční vystoupení.

Rád bych poděkoval všem, kteří se akce zúčastnili a zejména pedagogům, kteří si pro vás nachystali stanoviště.

Už teď se těšíme na další turistický pochod. Tak za rok na viděnou!

Mgr. Roman Burda, ředitel školy