telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

EDISON 2018 - aneb Ztracen mezi národy

Letos už počtvrté se ve třetím zářijovém týdnu naše škola zúčastnila projektu EDISON organizace AIESEC. Naši školu navštívilo 7 stážistů z Ghany, Alžíru, Německa, Gruzínska, Rumunska, Iránu a Peru, kteří byli vybráni z více než 400 zájemců o tento projekt.

Úroveň letošních stážistů byla opravdu vysoká, a tak si naši žáci po celý týden projekt velmi užili. Stážisté postupně všechny seznámili s danými zeměmi, děti si mohly v praxi procvičit komunikaci v anglickém jazyce, získali nové kamarády. Stážistům se na naší škole velmi líbilo, což bylo znát i na závěrečném vystoupení, kde jednotlivé třídy předváděly tance, písně a komentovaly plakáty, které si pod vedením studentů připravily. Vše bylo zakončeno bujarým tancem všech zúčastněných na pódiu i v publiku a stanovištěmi global village, na kterých se jednotlivé země prezentovaly aktivitami připravenými pro mladší spolužáky nebo artefakty z daných zemí.

Jsme rádi, že si letošní projekt všichni aktivně užili a děkujeme tímto i našim milým hostitelským rodinám, které u sebe stážisty ubytovaly a bez kterých by projekt nemohl být realizován.

 

Mgr. Roman Burda, ředitel školy

 

Video 1. část

Video 2. část

 

 

Fotoalbum