Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Literární soutěž Babylon

V posledním únorovém týdnu se ve škole konalo školní kolo soutěže Babylon aneb rozumíme si? Jednalo se o soutěž ve čtenářské gramotnosti žáků. Naši šesťáci a sedmáci si mohli vyzkoušet práci s textem, jeho pochopení a orientaci v něm. Jednotlivé úkoly měly různou obtížnost, některé se podařilo vyřešit téměř všem dětem, jiné byly oříškem i pro zkušené čtenáře.

Do městského kola automaticky postupuje pět žáků 6. a 7. tříd, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů a zároveň byli úspěšnými řešiteli. Tuto devízu získali Matyáš Búbela, Markéta Bradáčová, Michaela Mášová, Lukáš Metelka a Eliška Minářová.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a vítězům školního kola přejeme hodně štěstí v městském kole.

 

Mgr. Hana Pavlíčková


Aktualizace 10.03.2024, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.