Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

O inovativní výuce zeměpisu

Jiří Starý, jeden z vyučujících zeměpisu na ZŠ Horníkova 1, se zajímá o moderní trendy ve vzdělávání a hledá možnosti, jak tento předmět ve 20. letech 21. století vyučovat a jak ho dětem zatraktivnit. O svých nápadech a pedagogických experimentech publikuje články na webu o inovativní výuce geografie na portálu Zachraň zeměpis.

V tomto školním roce žáci osmých ročníků v rámci tématu Evropa pracovali na individuálním projektu, jehož výsledkem byla videoreportáž. Podrobný článek s ukázkami prací žáků ZŠ Horníkova 1 je určen především jako inspirace ostatním pedagogům v Česku. Ale o tom, jak to celé probíhalo, si mohou přečíst úplně všichni v článku Videoreportáže z evropských zemí z února 2024.

Již dříve se sedmáci ZŠ Horníkova 1 pustili do skupinové práce, jejímž produktem byla netradiční prezentace ve formě krabice od bot. Díky ní zvládli atraktivním způsobem představit svým spolužákům jednu z asijských zemí. Podrobnosti najdete v článku Projekt – Asijské země v krabici od bot z října 2022.

Další článek Jiřího Starého se sice netýká projektové výuky, ale je rovněž zaměřen na rozvoj dovedností na úkor faktografie, která je se zeměpisem tradičně spjatá. Konkrétně se zabývá čtenářskou gramotností, jejíž rozvoj bývá v nejazykových předmětech značně opomíjen. Článek Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v zeměpise? Několik tipů byl publikován v lednu 2024.

Jak je z uvedených zdrojů zřejmé, moderní trendy se ve výuce zeměpisu na ZŠ Horníkova 1 úspěšně uplatňují.

 

Webmaster


Aktualizace 10.03.2024, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.