Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Hodina Péče o kouzelné tvory

Jak jistě všichni ví, u nás v Bradavicích se neučíme jen tak obyčejné věci. Kromě základních výukových předmětů jako jsou Kouzelné formule (český jazyk), Numerologie (matematika), Létání na koštěti (tělocvik) nebo Dějiny čas a kouzel (vlastivěda), je součástí osnov Péče o kouzelné tvory (přírodověda).

Díky profesorce McNakládalové jsme měli možnost seznámit se s různými druhy živočichů a vyzkoušet si jejich rozpoznávání pomocí klíčů a atlasů. Pracovali jsme například s Akromantulí (pavouky), Duhovcem (hlemýžděm), Tlustočervem (mnohonožkou), Třaskavcem (štírem) a mnoha Kůrolezy (brouky).

Naštěstí nikdo nepřišel k úhoně a my se již nyní těšíme na její další hodinu, tentokrát Bylinkářství.

 

  

 

Mgr. Kateřina Opělová


Aktualizace 21.11.2023, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.