Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Na zkušenou 2023

Žáci devátých ročníku se 4. - 6. 10. 2023 vypravili do Pozďatína na kurz profesní orientace Na zkušenou. Účastníci předem přesně nevěděli, co je čeká, ale zároveň se na kurz museli připravit vyplněním dotazníků, kvízů nebo vyhotovením životopisu, což jim mohlo trošku napovědět. Během samotného kurzu na to žáci navázali a vyzkoušeli si být na nejrůznějších pracovních pozicích a v životních situacích, při nichž objevovali své silné stránky v týmové práci a uvědomovali si své hodnoty. Tyto aktivity byly postaveny tak, aby v žácích vytvořily silný zážitek, který poté společně s mentory probírali a reflektovali své pocity.

Deváťákům patří obrovské poděkování za to, že s nadšením plnili všechny úkoly a s chutí překonávali připravené nástrahy. Byli jste skvělí!.

 

 

Bc. Štěpánka Nárovcová


Aktualizace 20.10.2023, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.