Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Dokumenty

Úřední deska | Další dokumenty a formuláře | Nejdůležitější používané právní předpisy | Archiv


Dokument Obsah

Vyvěšeno

Kontakty a základní údaje Kontakty na vybrané pracovníky, základní údaje o škole 15. 8. 2023
Školní řád Organizační řád školy, část Školní řád 4. 9 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na období 2024 − 2025 Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na období 2024 − 2025 15. 8. 2023
Stanovení úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání na ŠR 2024/2025 Úplata za předškolní a zájmové vzdělávání na školní rok 2024/2025: mateřské školy a školní družina 15. 5. 2024
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů Základní informace o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679, které je na území ČR účinné od 25. 5. 2018 1. 9. 2020
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací Prohlášení o přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací 1. 9. 2019
Směrnice k ochraně oznamovatelů Směrnice s přílohami, zejména

- č. 4 Informace pro oznamovatele
- č. 5 Formulář pro oznamování

31. 7. 2023

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023 1. 9. 2023

 

Aktualizace 15.05.2024, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň