Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Organizace ŠR | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 |ARCHIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Příspěvek na podporu činnosti spolku Horníček pro ŠR 2018/2019
15. 5. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Vážení rodiče,
věříme, že jsme vás v průběhu tohoto školního roku přesvědčili, že váš příspěvek ve výši 250 Kč za školní rok byl využit smysluplně a že byl použit tak, aby především přinesl radost dětem. Podrobně si o financování spolku a aktivitách můžete přečíst ve zprávě o hospodaření za rok 2017, která je zveřejněna na www stránkách spolku a v písemné podobě ji najdete také ve vestibulu ZŠ. Stručnou rekapitulaci činnosti spolku za uplynulý školní rok si můžete přečíst také v závěru této zprávy... celý článek

Výsledky zápisu žáků do ZŠ Horníkova 1
26. 4. 2018 | ředitel školy

Na portálu Zápis žáků do základních škol ve městě Brně se po přihlášení do systému můžete seznámit s výsledky zápisu svého dítěte. Seznam žáků přijatých do 1. tříd ZŠ Horníkova 1 pro školní rok 2018/2019 najdete i bez přihlášení do systému na stránce https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-materska-skola-brno-hornikova-1-prispevkova-organizace, tlačítko Seznam přijatých. Seznam je zveřejněn i na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

Výsledky voleb do školské rady
19. 4. 2018 | ředitel školy

V úterý 17. 4. 2018 se v naší škole uskutečnily volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Zvoleni byli Mgr. Ing. Tomáš Horký a Bc. Marcela Zelená. Děkujeme všem zákonným zástupcům žáků za aktivní účast ve volbách.

Ve ŠR 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy
11. 1. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. Seznamte se s termíny informačních schůzek pro zákonné zástupce žáků a s dalšími podrobnějšími informacemi: výběrová 1. třída, výběrová 6. třída.

Talentové zkoušky do výběrové 6. třídy se uskuteční ve čtvrtek 24. 5. od 9 hodin, náhradní termín bude ve čtvrtek 31. 5. od 9 hodin.

NEJBLIŽŠÍ AKCE Z KALENDÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU

Kalendář v plném rozlišení

Všichni jste srdečně zváni!

 

Seznamte se s programem školní akademie
(dílčí změny programu vyhrazeny)

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Velký úspěch v matematické olympiádě
18. 5. 2018 | Čoupková

Velkého úspěchu v okresním kole matematické olympiády dosáhla žákyně šesté výběrové třídy Eliška Pokorná. Ve velké konkurenci žáků nejen ostatních brněnských základních škol, ale i žáků gymnázií, dosáhla Eliška mety nejvyšší a obsadila první místo. Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.

Master Chef Horníkova 2018
15. 5. 2018 | Hasoňová

Poslední týden v dubnu proběhla na školní zahradě dlouho očekávaná soutěž, kterou pro spolužáky zorganizoval žákovský parlament. Zájem předčil očekávání - soutěžilo sedm družstev, podpořit je přišli spolužáci, někteří třídní učitele, rodiče. Letošním úkolem byl bramborový guláš. Brambory, cibuli a uzeninu soutěžící dostali, ingredience na dochucení si přinesli svoje. Práci tentokrát ztěžoval velmi silný vítr, ale všem skupinám se podařilo oheň rozdělat, udržovat, bramborový guláš uvařit...  celý článek

Parlamentní odpoledne (a večer)
15. 5. 2018 | Hasoňová

V úterý 24. 4. 2018 se členové žákovského parlamentu sešli, aby splnili spoustu úkolů. Především bylo potřeba připravit vše potřebné na soutěž MASTER CHEF HORNÍKOVA 2018 - naštípat dřevo, připravit ohništ, nádobí, suroviny, odměny. Opekli jsme si na ohništi špekáčky a pak se pustili do další práce - zpracovávali jsme analýzy potřebné k obhajobě titulu EKOŠKOLA. Když se setmělo, pracovali jsme ve škole - kontrolovali jsme, zda spolužáci správně třídí odpad, těm nejmenším jsme vynesli nádoby s tříděným odpadem, opět jsme třídili a likvidovali obalový materiál, který se nashromáždil u ICT koordinátora. Někteří aktualizovali parlamentní nástěnku, domlouvali jsme akce, které nás do konce školního roku ještě čekají...  celý článek

Výlet školní družiny na Hády
15. 5. 2018 | Rymešová

V měsíci dubnu jsme si s dětmi ze školní družiny udělali prodlouženou vycházku do rezervace Hády. Čekalo nás zde krátké povídání právě o Dni Země, o ochraně přírody a o tom, jak se i my sami můžeme na její ochraně podílet. Následně si děti v týmech zahrály hledací křížovku. Krátký výlet se nám všem líbil a už se těšíme, až si ho zopakujeme...  celý článek

Pohár rozhlasu, 2. stupeň
14. 5. 2018 | Půček

Po okrskových finále, která byla prvním sítem pro naše žáky, se do brněnského finále na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem probojovalo pouze družstvo starších dívek. Ve středu 9. 5. 2018 jsme se tedy vrhli do silně obsazené soutěže atletického víceboje. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 60 a 800 metrů, štafeta 4 x 60 metrů, vrh koulí, skok daleký a vysoký. A bylo jasné, že bude záležet na každém bodíku, který dívky vybojují... celý článek

Obvodní lehkoatletický závod školních družin
14. 5. 2018 | Peloušková

Stalo se již tradicí, že se naše školní družina účastní obvodního lehkoatletického závodu školních družin. Letos ho ve čtvrtek 10. 5. 2018 pořádala sousední škola ZŠ Masarova. Tým osmi dětí všechny disciplíny trojboje zvládl na výbornou, přesto se nám nepodařilo získat žádné významnější umístění. Doufáme, že příští rok získané zkušenosti pomohou dětem k ještě lepší reprezentaci naší školy a školní družiny... celý článek

Mažoretky popřály maminkám k svátku tancem
13. 5. 2018 | Blažková

V neděli 13. května se uskutečnilo ve vinohradském kulturním sále vystoupení věnované slavnostnímu Dni matek. Maminkám tak za jejich lásku a péči poděkovala tancem děvčata z kroužku mažoretek z naší školy. Všichni si tento den náramně užili a maminky odcházely s kytičkou, vystupující s drobnými odměnami... celý článek

Květinkový den - Den proti rakovině
11. 5. 2018 | Pavlíčková

Ve středu 16. 5. 2018 se již tradičně koná v ČR Květinkový den – Den proti rakovině. Všichni žáci, učitelé, ostatní pracovníci školy a rodiče našich žáků si mohou kytičku zakoupit za symbolickou cenu 20 Kč:

  • ve vestibulu školy od 7:30 do 8:00 a od 14:30 do 16:00,

  • ve 2. patře před sekretariátem od 9:00 do 10:00 hodin a od 10:45 do 10:55.

Pozvánka na školní akademii
11. 5. 2018 | ředitel školy

Všichni jste srdečně zváni na Školní akademii, kterou tradičně pořádáme ve spolupráci s Hudební školou Yamaha ve středu 23. 5. 2018 od 17 hodin v jídelně ZŠ Horníkova 1 - vstup zadním vchodem (od sportovního areálu)... celá pozvánka, program

Výlet do Anglie, 3. den
7. 5. 2018 | Navrátilová

Účastníci výletu do Anglie za sebou mají první den plný zážitků. Po dlouhé cestě z Brna do Anglie se přemístili rovnou do lavic, kde ale nevydrželi moc dlouho, protože britští učitelé pro ně měli připraveno několik akčních úkolů v terénu Zatímco někteří ve městě zjišťovali odpovědi na kvizové otázky, jiní se rovnou pustili do natáčení svého prvního anglického filmu. Po škole jsme se všichni přemístili na pláž, kde jsme si odpočinuli. Teď už jsme u svých hostitelských rodin, máme za sebou první anglickou večeři a nabíráme síly na zítřek... celý článek

Výlet do Anglie, 2. den
6. 5. 2018 | Navrátilová

Účastníci výletu do Anglie za sebou mají první den plný zážitků. Po dlouhé cestě z Brna do Anglie se přemístili rovnou do lavic, kde ale nevydrželi moc dlouho, protože britští učitelé pro ně měli připraveno několik akčních úkolů v terénu Zatímco někteří ve městě zjišťovali odpovědi na kvizové otázky, jiní se rovnou pustili do natáčení svého prvního anglického filmu. Po škole jsme se všichni přemístili na pláž, kde jsme si odpočinuli. Teď už jsme u svých hostitelských rodin, máme za sebou první anglickou večeři a nabíráme síly na zítřek... celý článek

Soutěž mladých zdravotníků
6. 5. 2018 | Klimešová

V pátek 4. 5. 2018 se naše žákyně zúčastnily městského kola soutěže Mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá Český červený kříž. Soutěž byla rozdělena na tři části, a to praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravu postiženého a obvazovou techniku. Naše žákyně, které soutěžily za druhý stupeň, obsadily krásné druhé místo. Žákyně prvního stupně, které se soutěže zúčastnily poprvé, se umístily na prvním místě a postupují tak do regionálního kola... celý článek

Výlet do Anglie, 1. den
5. 5. 2018 | Navrátilová

Účastníci výletu do Anglie za sebou mají první den plný zážitků. Po dlouhé cestě z Brna do Anglie se přemístili rovnou do lavic, kde ale nevydrželi moc dlouho, protože britští učitelé pro ně měli připraveno několik akčních úkolů v terénu Zatímco někteří ve městě zjišťovali odpovědi na kvizové otázky, jiní se rovnou pustili do natáčení svého prvního anglického filmu. Po škole jsme se všichni přemístili na pláž, kde jsme si odpočinuli. Teď už jsme u svých hostitelských rodin, máme za sebou první anglickou večeři a nabíráme síly na zítřek... celý článek

Hádky o Hády
1. 5. 2018 | Petrová

"Hádky o Hády" byl název terénního výukového programu pro 7.A , který uskutečnil se pod záštitou Rezekvítku - spolku pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. Do terénu jsme vyrazili ve středu 25. 4. na nedaleké Hády a zde jsme se vydali na průzkum této jedinečné lokality pod vedením zkušené lektorky paní Rýpalové. Vyhledávali jsme právě kvetoucí rostliny a určovali jejich totožnost podle klíče, určovali podle listů stromy, posuvným metrem měřili průměr stromů, určovali jejich výšku a následně dle tabulek vypočítali objem dřevní hmoty... celý článek

AKTUALITY:
SOUČASNÉ
| 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 |ARCHIV

 

  

 


Aktualizace 20.05.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace