Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Úřední deska, dokumenty | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce na 1. stupni

V únoru proběhlo ve 3. - 5. ročníku školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Na základě písemné části soutěže, která se skládala z poslechu, čtení i psaní, postoupili žáci s nejlepšími výsledky do ústního kola. Zde si vyzkoušeli své konverzační dovednosti při rozhovoru s vyučujícími anglického jazyka, při popisu obrázků a vymýšlení příběhů. Děti byly velmi šikovné a prokázaly, že své znalosti, nabyté nejen v hodinách angličtiny, umí využít v praxi.

Účastníci byli odměněni hodnotnými cenami a vítězové z každého ročníku postupují do městského kola soutěže English Star. Přejeme jim v reprezentaci naší školy mnoho úspěchu a doufáme ve vynikající výsledky.

 

 

Mgr. Jana Holoubková


Aktualizace 06.03.2023, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.