telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Výsledky našich žáků v Jednotné přijímací zkoušce do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

V loňském školním roce se konala na školách s maturitními obory Jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Ze zprávy, která nyní přichází na základní školy, lze provést rámcové porovnání výsledků žáků školy s celorepublikovým průměrem. Důležitou informaci přináší průměrné percentilové umístění žáků naší školy ve srovnání s průměrným uchazečem o daný obor vzdělání za celou ČR. Neméně zajímavou výpovědní hodnotu má i vzájemné porovnání výsledků uchazečů v českém jazyce a v matematice.

Na základě grafů, které umožňují zkoumat souvislost či vzájemné kombinace výsledků obou zkoušek, lze vyčíst níže uvedené závěry.

 

Hodnocení Český jazyk (% skór) Matematika (% skór)
Celá ČR 60 46,3
ZŠ Horníkova 68,2 59,3

(% skór - hodnota dosaženého bodového hodnocení testu přepočtená na procenta)

 

Z takových výsledků má naše škola samozřejmě velkou radost a letošním deváťákům přejeme opět co nejlepší umístění v období přijímacího řízení.

 

Mgr. Hana Pavlíčková, výchovný poradce


Aktualizace 16.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace