telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Cesta do pravěku

Žáci 6. ročníku se v hodinách dějepisu učili o počátcích lidských dějin. Proto se nedávno vydali do Anthroposu, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak velký je mamut, jaké nástroje si nejstarší lidé vyráběli, v jakém prostředí a v jakých obydlích žili, obdivovali kopie venuší i nástěnných maleb. Jako bonus zhlédli originály obrazů Zdeňka Buriana, které zachycují krajinu a život na Zemi od prvohor.

Mgr. Květoslava Hasoňová