telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Poděkování sponzorům školní družiny

Letošní školní rok se v naší družině nerozběhl úplně bez potíží. Všichni jsme se museli adaptovat na nové prostředí a nemálo nás potrápily také komplikace, způsobené nepřízní počasí. O to víc jsme měli všichni radost ze sponzorských darů, které jsme pro děti do školní družiny dostaly.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat především manželům Horkým, rodičům Aničky Horké z 1.A, kteří nám zakoupili nové deskové hry.  Dále všem rodičům, reprezentovaným sdružením rodičů Horníček, také za nové stolní hry.  Děti s nimi zažívají spoustu zábavy.

V měsíci listopadu probíhal ve všech odděleních turnaj v oblíbené hře double a díky nově zakoupeným hrám jsme mohli všichni pilně trénovat a připravovat se na jednotlivá klání.

Na přiložených fotografiích můžete vidět některé momentky přímo z výše zmiňovaných aktivit.

 

 

J. Peloušková


Aktualizace 16.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace