telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Pitva kapra s žáky sedmého ročníku

Dne 2. 11. 2017 si žáci hodinu přírodopisu ozvláštnili praktickou ukázkou vnější a vnitřní stavby kapra obecného. Mohli se přesvědčit na vlastní oči, že občas to, o čem slyší a co vidí na obrázku, je ve skutečnosti trošku jinak. Po důkladném rozboru stavby kapra se žáci vrhli na pracovní listy, kde svoje nabyté vědomosti převedli na papír.

 

 

Mgr. Martin Půček


Aktualizace 16.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace