Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Součásti, orgány a zařízení školy

Školní kuchyně | Školní družina | Školská rada | Horníček - spolek rodičů | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament Horníci | Sportovní areál


 

Horníček - spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova je dobrovolným neziskovým spolkem rodičů, kteří se zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy. Svou činností spolek významně přispívá ke kvalitě života a práce školy.

Deklarované cíle činnosti spolku:

  • zastupovat zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti,
  • koordinace výchovného působení školy a rodiny,
  • pomoc škole při plnění jejího poslání,
  • organizovat sportovní a jiné mimoškolní aktivity pro děti,
  • poskytovat pomoc při modernizaci výuky a vybavení školy, zajišťování a odměňování různých zájmových činností, lyžařských a jiných kurzech, technickém a materiálním zabezpečení oprav.

 

Předsedkyní spolku je Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D. 
E-mail: zshornicek@seznam.cz
.

 

Podrobnější informace najdete na samostatných webových stránkách spolku

http://hornicek-brno.webnode.cz/

 

Aktualizace 30.06.2018, © webmaster