Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Projekt School life around Europe

Třída 6.V se v předmětu anglický jazyk účastní mezinárodního projektu z názvem School life around Europe. Do projektu je zapojených 8 zemí z Evropy. Každý měsíc třída plní úkol, který sdílí s ostatními zeměmi.

V říjnu naším úkolem bylo představit město, ve kterém se naše škola nachází. Žáci 6.V si sami rozdělili témata (např. kulturu, památky, jidlo...), která se týkají města Brna a připravili si pár vět, kterými by naše město představili. Společně jsme vytvořili video a těšíme se, že se brzy dozvíme více informací o ostatních městech Evropy.

 

 

Bc. Nikola Dvořáková

Více videí najdete na kanálu ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1

 


Aktualizace 12.10.2020, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.