Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Z moravských luhů

Skočit po hlavě do nového školního roku, je vždy náročné. Někteří žáci ZŠ Horníkova však zvolili příjemnější variantu. Poslední srpnový víkend proto vpluli do neznámých vod Litovelského Pomoraví. Meandry Moravy je v průběhu tří dnů dovedly z Moravičan až do Olomouce chráněnou krajinnou oblastí. Červené Pálavy ostře kontrastovaly s temnou zelení lužních porostů, veselé švitoření mladých vodáků doprovázel orchestr komárů, ptactva a plácání pádel do klidné hladiny. Občasné peřeje a padlé kmeny dokazovaly, že voda a bobr mají svou sílu. Znaveni jsme usínali za svižné kadence dešťových kapek řinoucích se z rozbouřeného nebe.

S čistou hlavou a osvěženi jsme mohli nový školní rok 2020/2021 konečně prohlásit za započatý.

Ahoj!

sTep


Aktualizace 10.09.2020, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.