Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Adaptační pobyt 6. tříd

I letos jsme s šestými ročníky na tři dny vycestovali do krásného prostředí Moravského krasu, do kempu Tyršova osada v Jedovnicích. Účelem adaptačního pobytu je hlubší seznámení se dětí navzájem i s novými třídními učiteli a stmelení nových kolektivů. Když do školy chodím rád, mnohem lépe se mi i učí.

Co jsme všechno za ty tři dny zažili? Hráli jsme hry zaměřené na prolomení ledů a podporující dobré vztahy a spolupráci. Každá třída měla program se školní psycholožkou. Připraven byl také dopolední blok aktivit zaměřený na téma efektivního učení – on totiž přechod dětí na druhý stupeň znamená postupnou změnu nároků a potřebu vybudování si nových dovedností. Tvořili jsme třídní trika, užili si výlet na Rudické propadání, u táboráku si zazpívali i opekli špekáčky.

Poslední dopoledne jsme strávili ohlédnutím se za intenzivním společným časem a povedenou aktivitou, ze které každý odcházel s mnoha šňůrkami na zápěstí, které vyjadřovaly konkrétní ocenění a poděkování od kamarádů i pedagogů. Pobyt jsme si moc užili a věříme, že svůj účel naplnil.

 

 

Mgr. Jiřina Juřičková, školní psycholog


Aktualizace 29.09.2020, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.