Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Děti z MŠ Horníkova objevují svět

Děti z naší školky objevují svět 😊, a to nejen v rámci školních zahrad a hřišť! Díky velmi výhodnému umístění školky máme možnost se vydávat na výlety do blízkého okolí, například do lomu Hády, ke Kostelíčku a do Mariánského údolí. Cesta pro naše děti ani pro nás není nikdy nudná. Pozorujeme neustále se měnící přírodu, objevujeme známé i nové přírodniny, které neposlouží pouze k potěšení oka, ale často si přírodniny odnášíme do školky, kde je dále využíváme k nejrůznějšímu tvoření. Občas se nám velmi zadaří a nalezneme i putovní kamínek!

V letošním školním roce jsme se společně vydali další cestou, která vede děti ke zdokonalování v manipulačních činnostech. V každé třídě je umístěný polytechnický koutek, kde bývá pro děti vždy nachystána činnost, která je seznamuje s používáním nejrůznějších nástrojů a nářadí. Také máme možnost tvořit si výrobky z keramiky, navštěvovat školní kuchyni, kde s dětmi pečeme sušenky, muffiny, rohlíčky, či na co máme zrovna chuť 😊. Zároveň se snažíme děti seznámit se staršími řemesly. Takové poznávání nám umožňuje například tkalcovský stav, který máme k dispozici a na kterém si děti mohou zkoušet tkaní.

Naše děti se nebojí ani běžných zahradních prací, a tak se sami zasluhují o zvelebování prostředí naší školky. V současné době při pobytu na školní zahradě si dle zájmu půjčují hrabičky a shrabávají listí, které poté naloží a sami jej odvezou na kompostér umístěný též na školní zahradě.

Velice se nám daří rozvíjet lásku ke sportu a pohybu celkově, a to zejména díky pravidelným návštěvám tělocvičny, školních chacha boxů a hřišť.

Co se týká našich malých předškoláků, příprava pro vstup do školy probíhá i v této nelehké době, a to distanční formou. Úkoly na jednotlivé týdny jsou k nalezení na našich webových stránkách. Aktuálně se předškoláci v rámci svých úkolů zapojují do tzv. dnů laskavosti.

V současné době probíhá před naší mateřskou školkou výstava dýní, které nám sem nosí rodiče s dětmi, abychom se všichni mohli pokochat jejich zdařilými výtvory. I když zástup dýní před vchodem v nás každý den probouzí podzimní náladu, všichni už se společně těšíme na Mikuláše.

Děti z naší školky vykračují do světa zvídavými krůčky a fotografie z jejich úspěšného objevování jsou umístěny na našich webových stránkách - www.mshornikova.cz.

 

 

Dana Šárková

 


Aktualizace 10.11.2020, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.